با کمترین هزینه و کمترین زمان میتوانیم در منزل ابعاد متفاوتی از تخته وایت برد شیشه ای را به راحتی تهیه کنیم.

یک عدد قاب عکس در هر سایزی که دوست دارید تهیه کنید.

پیچ های پشت قاب عکس را باز کنید و عکس را از آن خارج کنید و بجای عکس کاغذ سفید و یا کاغذ رنگی و یا حتی میتوانید کاغذ طرح دار بسته به سلیقه خودتان و کاربرد وایت برد شیشه ای، داخل قاب قرار داده و سپس پیچ های قاب را ببندید.

تخته وایت برد شیشه ای شما آماده است، از این تخته وایت برد در هر کجای خانه میتوانید استفاده کنید و آن را نصب کنید.

به همین سادگی شما با هر ماژیکی میتوانید روی این تخته وایت برد شیشه ای بکشید و با هر نوع دستمالی پاک کنید.